Najnovšie

Kŕmenie morských prasiatok

Chovateľ morských prasiatok by mal mať na pamätí, že zdravie a dlhovekosť jeho zverencov sú závislé od podmienok ktoré im vytvoril. Jednou z hlavných je čerstvá a rôznorodá potrava, bohatá

Správna manipulácia s morčatami

Morské prasiatka patria k veľmi opatrným zvieratám. Opatrnosť je u nich spätá s inštinktami predkov, ktorí sa vo voľnej prírode stávali korisťou dravcov. Ak morčatá nie sú navyknuté na prítomnosť