Morské prasiatka patria k veľmi opatrným zvieratám. Opatrnosť je u nich spätá s inštinktami predkov, ktorí sa vo voľnej prírode stávali korisťou dravcov. Ak morčatá nie sú navyknuté na prítomnosť