Morčiatka.sk sú chovateľské stránky o morských prasiatkach a s nimi súvisiacich témach. Na ich obsahu sa môžte podieľať aj vy, radi tu zverejníme vaše doteraz nikde nepublikované tematicky relevantné články. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Autorské práva vyhradné

Obsah týchto stránok je výhradným duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a tretích strán. Akékoľvek použitie obsahu stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa je zakázané. Prevádzkovateľ udeľuje súhlas výlučne na prezeranie a tlačenie stránok, pre osobnú, nekomerčnú potrebu.

Vylúčenie zodpovednosti

Stránky Morčiatka.sk majú výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Napriek úsiliu vynaloženého na bezchybnosť obsahu, Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky za ďalšie použitie zverejneného obsahu a informácií.