Cieľavedomým šľachtením sa vyvinuli rôzne druhy morských prasiatok, ktoré môžeme rozdeliť  podľa štruktúry srsti alebo aj podľa typu srsti na dlhosrsté, krátkosrsté a bezsrsté plemená. Okrem čistokrvných morčiatok, ktoré sa využívajú hlavne v registrovanom chove, mnohí chovatelia krížia rôzne