Jedným zo základných predpokladov pre spokojnosť zvieraťa a úspešný chov, je dostatočné chovné zariadenie. Životný priestor morčaťa v zajatí by mal zodpovedať ich potrebám a vytvárať optimálne podmienky pre umiestnenie rôznych potrieb a doplnkov. Odporúčané rozmery sú